Messina, Italy - máj 2010

Konferencia: Fighting Corruption At Local And Regional Level (Boj proti korupcii na lokálnej a miestnej úrovni)

Organizátor: EU, Výbor regiónov EU 

United Republic of Tanzania, Dar es Salaam – jún 2011

Konferencia: Transformative Leadership in Public Administration and Innovation Governance: Creating a Better Life for All (Transformácie vo verejnej správe a riadení , inovatívne vládnutie: Vytvorenie lepšieho života pre všetkých)

Organizátor: OSN, Odbor pre verejnú správu a riadenie rozvoja OSN - DPADM, Odbor hospodárskych a sociálnych vecí OSN - DESA

Novi Sad, Serbia - september 2011

Tréning: Citycraft Institute – Transparency in public sector  (Transparentnosť vo verejnom sektore)

Organizátor:  International Republican Institute, G17 Plus

Jordan, Amman – október 2011

Tréning: Citizens and Government Fighting Against Corruption in the Arab Region (Občania a vlády v boji proti korupcii v arabskom regióne)

Organizátor: International Republican Institute, Arab Women’s Leadership Institute

Ukraine, Odessa – November 2011

Konferencia: Electronic Governance - an Effective Tool to Attract Foreign Investments and Increase Government Transparency (Elektronizácia verejnej správy ako efektívny nástroj na pritiahnutie zahraničných investícií a zvýšenie transparentnosti vládnutia)

Organizátor:  Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE  

Rakúsko, The Vienna University of Economics and Business November 2011

Konferencia: CORRUPTION PREVENTION IN CEE – Ethics and Success in Difficult Markets (Prevencia korupcie v krajinách strednej a východnej Európy – Etika a úspech na obtiažnych trhoch)

Organizátor: The Vienna University of Economics and Business, Transparency International Rakúsko, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH

Rakúsko, Transparency International Rakúsko – január 2012

Konferencia: Project Transparent Town as Inspiration for public sector

Organizátor: Transparency International Austria

Chorvátsko, Dubrovnik - jún 2012

Tréning: CIVEX External Seminar "Local democracy and good governance" (Miestna demokracia a dobrá verejná správa)

Organizátor: Výbor regiónovEU, Komisia pre občianstvo, vládnutie, vnútorné a vonkajšie záležitosti CIVEX 

OSN, New York – 25 – 28 jún 2012

Konferencia: Preventing Corruption in Public Administration (Prevencia korupcie vo verejnej správe)

Organizátor: OSN, United Nations Development Program

Ukraina, Vinnytsia - júl 2012

Konferencia: SMART CITY: Electronic technologies for promoting the local democracy (Elektronické technológie na podporu miestnej demokracie)

Organizátor: United Nations Development Program, Town of Vinnytsia, Swiss Confederation, Association of the cities of e-government, Institute of  Urban Development 

Vietnam, Hanoi, Da Nang – október 2012

Konferencia: Anti-corruption dialogue roundtable workshop: Anti-corruption at the local level – current practices and solutions (Protikorupčné opatrenia na lokálnej úrovni – súčasná prax a riešenia)

Organizátor: Transparency International, Toward Transparency Vietnam, British Embassy Hanoi, UKAID, OSCAC 

Czech republic, Nový Jičín – december 2012

Konferencia: Etika v podnikaní a v spoločnosti 2012

Organizátor: Rotary International 

Macedonia, Skopje – október 2013

Konferencia: Regional Conference on identifying and addressing corruption vulnerabilities at local level (Regionálna konferencia o identifikácií a slabých meistach korupcie na miestnej úrovni)

Organizátor: United Nations Development Program

Slovakia, Bratislava – marec 2014

Konferencia: Anti-fraud and Anti-corruption Measures in European Structural and Investment Funds (Opatrenia na boj proti korupcii v európskych štrukturálnych a investičných fondoch)

Organizátor: Európska komisia

Tunisia, Tunis – apríl 2014

Tréning: Governance program, Rising Stars program, Anti-corruption strategies, Role of Local Elected Officials, CSO’s and Citizens as watchdogs and contributors (Protikorupčné stratégie, Úloha miestnych volených                                 predstavteľov, Občianska spoločnosť v úlohe strážnych psov a prispievateľov)

Organizátor: International Republican Institute

Ukraina, Kiev, Vinnytsia - jún 2014

Konferencia: Transparency of Cities as a Key to the Effectiveness of Reforms                                                (Transparentnosť obcí ako kľúč k efektívnym reformám)

Organizátor: Delegácia Európskej komisie pre Ukrainu, Podolian Agency for Regional Development, Town of Vinnytsia,

Slovakia, Bratislava – February - december 2014

Projekt: Audit protikorupčných politík Žilinského samoprávneho kraja

Organizátor: Transparency International Slovakia 

Mongolia, Ulaanbaatar – jún-júl 2014

Projekt: Assessment of Anti-Corruption Efforts in Ulaanbaatar (Protikorupčný                                     audit hlavného mesta Ulaanbaatar)

Organizátor: International Republican Institute

Slovakia, Zilina – august-október 2014

Projekt: Volbyopen.sk

Organizátor: OZ Proti korupcii

Slovakia, Bratislava – október 2016 – júl 2017

Projekt: Institute for Territorial Economic Development (InTER) k projektu „Support to local economic development in the North Kosovo” (Podpora lokálnej ekonomiky regiónu Severné Kosovo)

Organizátor: Nadácia Pontis 

EU, since jún 2017

Projekt: East-E, (elektrifikácia cestnej infraštruktúry v kohéznych krajinách, príprava podmienok pre predaj elektromobilov, príprava infraštruktúry vrátane intermodálnych lokalít)

Organizátor: INEA, European Commission            

EU, since september 2017

Projekt: Urban-E, (akcelerácia e-mobility, intermodálna doprava a zelené prepravné služby ako prísevok do stratégie EU: European alternative fuels implementation strategy)

Organizátor: INEA, European Commission

Slovakia, Bratislava – marec 2018

Konferencia: share.techsummit.sk (share, collaborative and digital economy, e-mobility)

Organizátor: Future Proof, Techsummit evens

Slovakia, Bratislava – Jun 2018

Konferencia: techsummit’18

Organizátor: Future Proof, Techsummit evens