Životopis

 

Od 2017 - projektový a krízový manažér, GO4, s.r.o., Projekty: e-taxi, East-E a Urban-E

Od 2017 - cyklokuriér, Cyklokuriér Švihaj šuhaj

Od 2014 - freelancer - expertný konzultant, školiteľ, lektor a audítor pre oblasti protikorupčných opatrení, protransparentných nástrojov, presadzovania verejného záujmu, komunikačných a marketingových stratégií a aktivít, ľudských zdrojov

Od 2014 - člen OZ Proti korupcii

2014 - 2015 - výkonný manažér a producent internetovej televízie

2014 - externý spolupracovník Transparency International Slovensko

od 2012 - externý lektor Medzinárodnej protikorupčnej akadémie IACA, založenej UNODC (zložka OSN) a OLAF (zložka EU) v Laxenburgu (Rakúsko)

2012 - 2014 - expertný protikorupčný konzultant pre vládny ukrajinský projekt implementujúci protikorupčné nástroje projektu Transparentné mesto v 100 najväčších mestách

2012 - člen expertného tímu organizačnej zložky OSN - United Nations Development Program pre oblasť prevencie korupcie vo verejnom sektore (New York, USA)

od 2011 - expertný konzultant, školiteľ, lektor a audítor v oblastiach protikorupčných opatrení, protransparentných nástrojov, komunikačných a marketingových aktivít a stratégií vo verejnej sfére pre International Republican Institute

2012 - 2013 - vedúci Útvaru komunikácie, marketingu, protokolu a zahraničných vzťahov mesta Martin

2010 - 2013 - výkonný manažér projektu Transparentné mesto

2007 - 2013 - hovorca mesta Martin

2003 - 2006 - majiteľ, projektový manažér, dizajnér a konzultant, vlastná stavebná firma so sídlom v štáte New York , USA,  

2000 - 2003 - projektový manažér a supervízor, stavebná firma Exon Inc. so sídlom v štáte New York, USA,

1999 - 2000 - redaktor a grafik, inzertno - informačný týždenník Pardon s.r.o.

1999 - 2000 - programový a projektový manager, agentúra Bombovo

1999 - 2000 - externý dopisovateľ, novinár, komentátor a redaktor, denník Nitrianský Korzár, kultúrny mesačník Originál a kultúrno - spoločenský mesačník Nitra

1998 - vedenie sociálno-psychologického výcviku na strednej hotelovej škole v Nitre organizovaný Linkou detskej pomoci

1994 - 1998 - redaktora zástupca šefredaktora, univerzitný mesačník Občas Nečas v Nitre,  

1994 - 1998 - moderátor a technik, internátne rozhlasové štúdio v Nitre,

1995 - 2000 - člen správnej rady Nadácie pre pomoc ľuďom s etickými a zdravotnými problémami, ľuďom v núdzi a drogovo závislým

1994 - 1998- volený člen akademického senátu, neskôr prezident študentskej obce a člen celoslovenského predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl SR

Vzdelanie a kvalifikácie: 

1980 - 1985   Ľudová škola umenia Martin, výtvarná výchova

1981 – 1989   Základná škola v Martine, II. stupeň pre nadané deti s rozšíreným vyčovaním matematiky a prírodných vied

1989 - 1993   Gymnázium v Martine s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky

1993 - 1998   Psychológia a Etika na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

2008 - certifikát interného auditora integrovaného manažerského systému podľa normy ISO 9001:2000 a normy ISO 14001:2004