Ocenenia:

ocenenie OSN za verejnú službu „2011 United Nation Publice Service Award“, za projekt Transparentné mesto, ktorý v kategórii Prevencia a boj proti korupciizískal 1. miesto


ocenenie EÚ: EPSA certifikát za najlepšiu prax v kategórii “Otváranie verejného sektoru prostredníctvom spolupráce na jeho riadení” za projekt Transparentné mesto


Zelená firma roka 2017, Via Bona Slovakia za projekt e-taxi, ktorého som manažérom


Národný víťaz: 2017-18 European Business Awards for Slovakia v kategórii Enviromentálny dopad a sociálna zodpovednosť,  spoločnosť  GO4, s.r.o., projety MISSION ZERO EMMISION, e-taxi, Švihaj šuhaj, UP CITY