Financovanie volebnej kampane

Financie na moju kampaň pochádzajú z mojich vlastných zdrojov. 

Údaje mám riadne zverejnené na transparentnom účte, z ktorého je jasné, koľko prostriedkov som minul na aký druh predvolebných aktivít, prezentácie. Každý si tak môže overiť, či som za služby platil sumy, ktoré sú na trhu zvyčajné. Ak ste sa niekde stretli s mojou kampaňou, nech sa páči. Skontrolujte, či figuruje na niektorom z platobných príkazov.

POZOR! Počnúc štvrtkom 8. novembra 2018 už nie je zo zákona možné prevádzať akékoľvek prostriedky na transparentné účy určené na volebnú kampaň!

 

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

v členení podľa osobitnej evidencie (§ 6, ods. 11) ako ukladá volebný zákon.